BGO-OBAC

Belgische Gietasfalt Organisatie
Gietasfalt toepassingen
Gietasfalt biedt een veelzijdige toepassing door zijn specifieke eigenschappen en eindeloze kleurmogelijkheden.

De meest voorkomende toepassingen zijn verhardingen voor waterdichtingslagen en beschermlagen op brugdekken en tunnels, parkeerdaken, wegen, voet- en fietspaden, watergreppels, vloeren,...
Brugdek
Ook de bruggen, die onvermijdelijk deel uitmaken van dit wegennet, hebben geen onbeperkte levensduur en dienen dringend te worden gecontroleerd en hersteld indien nodig.
Een belangrijk onderdeel van een brugdekbekleding bestaat in het afdichtingscomplex. Dit beschermt immers de structuur tegen indringend water en dooizouten.
Lees meer
Fietspad/voetpad
Wij zijn er ons van bewust dat de bezoekers en bewoners van steden en gemeenten meer en meer voetgangers en fietsers zullen zijn. Deze verkeersdeelnemers zullen zich verheugen in comfortabele, monolitische voetpaden, fietspaden, winkel-wandelstraten en pleinen, maar daarnaast zullen zij ook oog hebben voor de esthetica ...
Lees meer
Tussen rails
Grote Belgische steden hebben altijd een netwerk van tramwegen gehad (Brussel, Antwerpen, Gent) op grondniveau met gelijkvloerse kruisingen.
Deze trams maken meestal gebruik van dezelfde wegbedding als de andere weggebruikers waardoor we steeds een gemengd verkeer hebben ...
Lees meer
Verharding
Wegen in gietasfalt zijn zeker een alternatief voor de andere gebruikelijke materialen zoals beton, asfalt, klinkers…

Gietasfalt geeft een duurzame verharding die gemakkelijk en snel kan worden hersteld of aangepast.
Lees meer
Parkeerdaken
De continue uitbreiding van het wagenpark en de toename van het aantal winkel-centra en supermarkten (ook buiten de steden) resulteert in een grotere nood aan parkeermogelijkheden.
Doordat de beschikbare ruimten in de steden steeds kleiner worden, en aangezien de mensen steeds ...
Lees meer
Watergreppels
Teneinde te beletten dat het regenwater stagneert op de rijweg (en gevaarlijke plasvorming veroorzaakt), dient er een watergreppel te worden voorzien.
Deze dient om het water tijdelijk op te vangen en af te voeren naar de riolering.
De keuze van het te gebruiken materiaal wordt bepaald ...
Lees meer
Wegdekherstellingen
In België wordt momenteel meer aandacht gegeven aan het herstellen van bestaande wegen dan aan het aanleggen van nieuwe wegen.
Het is duidelijk dat ook in de toekomst de nadruk wordt gelegd op het instandhouden van het relatief modern wegennet dat de overheid miljarden euro heeft gekost...
Lees meer
Industriële vloeren
Een vloerverharding van een bedrijf heeft als functie de ondergrond bruikbaar te maken voor verkeer en stapelen van goederen, het verblijf en oponthoud van personen, het beoefenen van allerlei sporten,… De vloer dient bestand te zijn tegen de belastingen die men er op voorziet alsook moet hij beantwoorden aan een aantal eigenschappen ...
Lees meer
Chape in woning
Een vloerverharding van een woning en of appartementengebouw heeft als functie de ondergrond bruikbaar te maken voor het verblijf en oponthoud van personen, de vloer dient bestand te zijn tegen de belastingen die men er op voorziet alsook moet hij beantwoorden aan een aantal eigenschappen die ...
Lees meer
Voordelen van gietasfalt
1
Aanpasbaar mengsel
Gietasfalt is een mengsel van steenslag, zand, vulstof, bitumen en kan zeer eenvoudig worden aangepast aan de meeste uitvoerings- en gebruiksomstandigheden.
2
Gemakkelijk te verwerken
Door zijn specifieke samenstelling is gietasfalt bij normale verwerkingstemp. (meestal tussen 200 en 230°C) halfvloeibaar.
3
Waterdicht
Door het gebrek aan holle ruimten in de opbouw van het mengsel is gietasfalt als waterdicht te beschouwen.

4
Machinale verwerking
De verwerking gebeurt zowel machinaal als met de hand, ifv type toepassing (grootte, toegankelijkheid, belast-baarheid van het draagvlak...)
Veelgestelde vragen
Waarom is er een verschil in uitzicht bij machinaal en met de hand verwerkt asfalt? En is dit niet zichtbaar bij gietasfalt.
Asfalt moet worden verdicht. En finisher verdicht het asfalt voor 80 à 90%, de walsen doen de rest. Bij handverwerking kan men nooit dezelfde verdichting bekomen als machinaal. Daarom het verschil in uitzicht.
Gietasfalt moet niet worden verdicht en dus is de uitvoeringswijze van geen belang.
Is asfalt ook waterdicht (zoals gietasfalt)?
Wanneer een verharding meer dan 5% holle ruimten bevat wordt ze beschouwd als niet-waterdicht. Gietasfalt heeft geen holle ruimten (maximum toelaatbaar ≤ 3%) en is dus waterdicht terwijl de meeste asfalten een % hebben dat groter is dan 5%.
Kan gietasfalt worden gekleurd?
Gietasfalt kan worden gekleurd in de massa. Indien u een roodbruine kleur wil kan dat bekomen worden met het gebruik van pigmenteerbaar bitumen en pigment (soms zelfs met gewoon bitumen). Indien u fellere kleuren wil moet een synthetisch pigmenteerbaar bindmiddel worden gebruikt en het juiste pigment.


© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.